ISTANBUL HAVA DURUMU İSTANBUL
Çatalağaç köyü halk oyunları ekibi

Bizden Haberler

Çatalağaç Köyü Derneği

Bilgilendirme ve Kamuoyu Duyurusu

- +

Giresun Doğankent Çatalağaç Köyü Keltaş mevkiinde Alagöz Maden Aş. tarafından yürütülmekte olan madencilik faaliyetinin kapasitesinin genişletilmesi için ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme) süreci başlatılmıştır.

Kapasite artışı sonrasında, proje Giresun’un Tirebolu, Görele ve Doğankent ilçelerini etkileyecek hale gelecektir. Şayet, firmanın kapasite artış talebi kabul edilirse; Doğankent İlçesinin Çatalağaç,  Söğütağzı, Çatak ve Süttaşı Köyleri, Kara Dere, Delmece, Sazlı Yatak-Olucaktepe,Gavraz Deresi, Nişane Mevkiileri, Tirebolu İlçesinin Eymür Köyü, Gariygen Mevkii, Görele İlçesinin Soğukpınar Köyü ve Patan Mahallesi Mevkilileri madencilik faaliyetinden zarar görme tehdidi yaşayacaktır.

Bu projede kapsamı genişletilmek istenen ve asıl canlı yaşamını büyük ölçüde tehdit eden maden atık depolama sahalarıdır. Bu alan, 230.000 m3 den 2 Milyon 171 Bin 943 m3 e, yaklaşık olarak 250 futbol sahası büyüklüğüne çıkarılmak istenmektedir. Oysa ki, daha şimdiden maden tesisine ait atık depolama tesisinden derelerimize sızan atıklar nedeniyle Harşit Vadisi’nde ve Tirebolu sahilinde kirlilik meydana gelmiştir. Kapasitenin artışı demek, yaşanan bu zararların daha da büyümesi sorununu doğurmaktadır. Harşit Vadisinden Tirebolu’ya kadar tüm canlı yaşamını tehdit altındadır.

Bugün bu sömürge madenciliğini talih kuşu olarak görenler, çok yakın zamanda öyle olmadığını yaşayarak öğreneceklerdir. En yakınımızda bulunan Şebinkarahisar’daki maden faciası bunun en canlı örneğidir

Sonuç olarak, bu kapasite artışını tarihe not düşme adına kabul etmediğimizi kamuoyuna ilan ediyoruz. Köyünü seven herkesi bu mücadelede destek vermeye davet ediyoruz. Projeye ilişkin görüş ve itirazlarınızı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Giresun Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne dilekçe ile iletebilirsiniz.

Dilekçe örneği ekte mevcuttur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proje sahasında 230 bin m³ hazır durumda yer alan Atık Depolama Tesisi alanını gösterir uydu görüntüsü ve fotoğraflar

 

 

 

 

2 milyon 171 bin 943 m³ alana yükseltilmek istenen Atık Depolama alanı gösterir plan

 

 

 

 

 

 

Mevut olan Depolama Alanından kimyasalın sızıp dere yatağını kirlettiğini gösteren resim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞINA

GÖNDERİLMEK ÜZERE

GİRESUN ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜNE

Biz aşağıda imzası bulunan Giresun, Doğankent Çatalağaç’lı yurttaşlar; yıllardır köyümüze, doğamıza, derelerimize, ormanlarımıza, yollarımıza zarar veren maden işletmesinin kapasi-tesini artırmak için başlattığı ÇED sürecinin sonlandırılmasını talep ediyoruz.

Bu kapsamda Giresun İli Doğankent, Görele, Tirebolu ilçesi sınırları içerisinde Alagöz Maden Sanayi Ve Ticaret A.Ş. tarafından yapılması planlanan Bakır-Kurşun-Çinko-Demir     Flotasyon Tesisi İle Maden Ocakları (S:51499 Ve S:57312 Ruhsat Numaralı IV. Grup Maden Ocakları) Kapasite Artışı ve Maden Atık Depolama Tesisi projesiyle ilgili başlatılan ÇED Sürecine itiraz ediyoruz.

Söz konusu projenin mevcut faaliyeti nedeniyle derelerimiz maden atıklarıyla dolmuştur. Sularımız kirlenmiştir. Ormanlarımızda yüksek sayıda ağaç kesilmiştir. Yollarımız yüksek tonajlı araçlardan oluşan trafik yükü ve can ve mal güvenliği tehditi altındadır. Tarım alanlarımız, arıcılık, hayvancılık gibi temel geçim kaynaklarımız olumsuz etkilenmektedir. Projenin kapasitesinin artması durumunda, yaşadığımız sorunlar daha da artış gösterecektir.

YORUM GÖNDERYorumlarınızı göndermek için alt kısımdaki formu kullanabilirsiniz.